Romantická projížďka po Radnické...

JEDNOU Z ROMANTICKÝCH LOKÁLEK U NÁS JE TAKÉ LOKÁLKA 176 Z CHRÁSTU U PLZNĚ DO RADNIC. ZAVEZE NÁS DO HISTORICKÉHO MĚSTA RADNICE, PŘÍRODNÍHO PARKU KATEŘINA NEBO K VODÁCKY OBLÍBENÉ ŘECE BEROUNCE....

Provoz na trati byl zahájen v roce 1863 do Stupna a o 30 let později, v roce 1893, až do Radnic. Kromě Chrástu u Plzně je na trati dalších 10 stanic, z toho 2 se staniční budovou, kolejovým rozvětvením a jedna úvraťová. Na trati se nalézá jeden železniční most.

Stanice Chrást u Plzně leží na trati Cheb - Plzeň - Beroun a zastavují tu pouze osobní vlaky. Stanice je stále původního vzhledu(panelová nástupiště mezi kolejemi), nalezneme zde čekárnu, hospodu a dopravní kancelář. Lokálka odbočuje na Plzeňském zhlaví, těsně za přejezdem se závorami, kde se též nalézá zastávka Chrást u Plzně obec. Zastávku tvoří pouze cedule a nástupiště, proto je v dešti a nepříznivých podmínkách lepší dojít do nedaleké stanice Chrást u Plzně. Lokálka dále prochází obcí, kříží silnici na světelném přejezdu a po chvilce dorazí do stanice Chrást u Plzně zastávka, kterou tvoří přístřešek. Nyní vyjedeme z Chrástu a vjedeme do lesa. Za nedlouho najedeme na Eiffelův most přes Klabavu a poté po poli dosáhneme zastávky Sedlecko. Zde nalezneme také pouze ceduli a nástupiště, ale schovat před deštěm je možno na autobusové zastávce hned vedle. Za Sedleckou zastávkou přejedeme nechráněný přejezd a pokračujeme polem do Střapole. Zde nalezneme pouze malý přístřešek a nástupiště. Lokálka pokračuje přes několik světelných přejezdů a zastávky Všenice a Dolní Stupno, ve kterých je také pouze přístřešek, do Stanice Stupno.

Z prava se připojuje trať od Radnic, po které za nedlouho pojedeme. Po závorami chráněným přejezdem vjíždíme do stanice Stupno. Tato stanice je tzv. úvraťová, to znamená, že trať do Radnic pokračuje ze stejného zhlaví, jako trať do Chrástu u Plzně. To přináší řadu nevýhod např. že motorové vozy nesmí jezdit s přípojným vozem, protože by musely objíždět a spoj by měl nemalá zpoždění. Toto se může řešit např. připojením druhého motorového vozu na konec vlaku. Další nevýhodou je, že strojvedoucí musí vystoupit a přehodit výhybku, což nemusí být v dešti a mrazu zrovna příjemné. Ovšem jednu výhodu zde představují dvě výhybky tzv. samočinné. Tyto výhybky se poté, co ji vlak tzv. rozřízne, vrátí do původní polohy. Pokuď nám někdo přiblíží její funkci, budeme rádi. Tuto výhybku můžeme vidět také např. ve stanici Teplá nebo na trati Rybník - Lipno na Českokrumlovsku. Další úvraťovou stanicí je třeba Tachov nebo Liteň na Berounsku.

Trať opustí Stupno a vede dále do zastávky Bezděkov u Radnic. Zde podjedeme jeden ze dvou silničních nadjezdů na trati(druhý se nalézá v Chrástu u Plzně zastávka), projedeme zastávku s plechovou boudou a postupně dosáhneme zastávky s přístřeškem Břasy. Ještě předtím se od trati odděluje vlečka do závodu Břasy a následně po levé straně je ke spatření fotovoltanická elektrárna. Nyní trať malým obloukem konečně dosáhne stanice Radnice. Zde stojí za návštěvu například náměstí s kostelem, kašnou a sochou Jana Husa. Navštívit můžete třeba i muzeum.....

PROVOZ  NA TRATI 2017/18

100 procent spojů zajišťují Regionovy. Naložení a vyložení vozíčkářů je relativně možné na všech zastávkách kromě Chrástu u Plzně, Stupna a Radnic. Na trati jezdí vlaků poměrně dost a frekvence cestujících zde není příliš nízká. Všechny vlaky mají zaveden specifický způsob odbavení cestujících.

O víkendu a dva spoje i v pracovní dny jezdí na trati přímé spoje Plzeň - Radnice a to v odlišných časových polohách, než v pracovní dny.....

SLUŽBY VE STANICÍCH

Pokladna funguje pouze v Chrástu u Plzně, celá trať je v IDP.

Přestup na autobus je možný v Sedlecku, Všenicích(200m), Stupně, Břasích(200m) a Radnicích.

BUDOUCNOST

Při stavbě III. tranzitního žel. koridoru trať Plzeň - Beroun povede tunelem pod Chlumem a Chrást u Plzně tato trať zcela mine. Proto budou vlaky do Radnic vyjíždět z Rokycan a z hlavní trati odbočí v Ejpovicích. Proto bude Dýšina a Chrást u Plzně ležet na lokálce. Z trati Chrást u Plzně - Plzeň - Doubravka se uvažuje stavba cyklostezky...