LOKÁLKA Z NOVÉHO SEDLA DO LOKTE


TATO REGIONÁLNÍ TRAŤ ZAČÍNÁ V NOVÉM SEDLE U LOKTE A KONČÍ V KRÁSNÉM JEZU. OVŠEM DNES JE V PROVOZU POUZE ÚSEK NOVÉ SEDLO - LOKET PŘEDMĚSTÍ A O VÝKENDU V SEZÓNĚ TAKÉ ÚSEK KRÁSNÝ JEZ - HORNÍ SLAVKOV - KOUNICE.

Hrad Loket, vodáky oblíbená řeka Ohře, krásná příroda.....tím vším ve může pochlubit Loketsko, kam nás zaveze motoráček z Nového Sedla u Lokte. Z Chebu se vydáme osobním vlakem směr Karlovy Vary a vystoupíme po asi hodině jízdy(pozor, rychlíky zde nezastavují). Dovezou nás sem většinou vlaky 844 RegioShark. Odtud pokračujeme vozem řady 810, který většinou přijíždí z Chodova. Po odjezdu nejprv projede zastávku na znamení Loučky a po chvilce cesty lesem svou jízdu ukončí v Lokti, nebo projede Loketský tunel a skončí až v Lokti předměstí. 

Dále trať pokračuje dvěma tunely do zastávky Údolí u Lokte, Horní Slavkov zastávka a Horní slavkov. Vedena je převážně lesy. Ovšem, tento úsek trati je bez pravidelnho provozu. V roce 1997 byl provoz na trati zastaven a úsek Nové Sedlo u Lokte - Loket předměstí je v provozu od roku 2006. V červnu 2013 byl slavnostně obnoven provoz na 6 kilometrů dlouhém úseku z Horního Slavkova - Kounic do Krásného Jezu. Jezdí zde 3 páry vlaků ČD v sezóně o víkendu, vedených motorákem 810. Horní Slavkov - Loket je zatím ve hvězdách, zvažuje se i úplná likvidace trati a stavba cyklostezky.

Turistická lákadla

Hlavní atrakcí je samozřejmě hrad Loket, který byl postaven ve 12. století jako pohraniční pevnost. Mimo českých králů se v držení vystřídali jáchymovští Šlikové a také pánové z Plavna. Ve druhé polovině začal hrad sloužit jako vězení a tím byl až do roku 1948. Poté byl zestátněn a opuštěn. V poměrně značně špatném stavu byl po roce 1989 opraven a zpřístupněn veřejnosti. Dnes je zde trvalá expozice porcelánu z okolí, útrpné právo v praxi a během roku se zde odehrává historické divadlo (šerm, oslavy...). Hrad je přístupný po celý rok.

Druhým lákadlem je Ohře, po níž v sezoně plují desítky a stovky lodí. Vodáky vyhledávaný úsek zkrášluje právě dominanta loketského hradu. Po proudu, přibližně jeden kilometr od mostu se pak nachází vodácký kemp.

Dalším přírodním turistickým cílem je cyklostezka Ohře z Lokte do Karlových Varů. Měří cca 10 kilometrů a přibližně po dvou třetinách trasy na levém břehu leží chráněná přírodní památka - Svatošské skály. Jde o soubor erozních tvarů (jehlany, pilíře) nad řekou, který vznikl díky erozní činnosti řeky Ohře v žulovém masivu. Jsou hojně využívány rekreačními horolezci.

V okolí Lokte pak ještě stojí za zmínku lázeňské město Karlovy Vary (centrum cca 15 km od Lokte), zámek a hrad Bečov nad Teplou, Krásno (rozhledna Krásenský vrch), Horní Slavkov (muzeum, historie porcelánu) a CHKO Slavkovský les, jež hraničí s Loktem na východě a jihu.

PROVOZ NA TRATI

Z Nového Sedla u Lokte do Lokte denně přijede 14 párů vlaků. Na rok obnoveném úseku Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice je pouze sezónní, výkendový provoz se třemi páry vlaků. Kmenové vozy jsou motoráky 810 se specifickým způsobem odbavení a informačním systémem.

PŘÍSTUPNOST STANIC

Bezbariérově přístupná není žádná stanice....

SLUŽBY VE STANICÍCH

Prodej jízdenek je zajištěn pouze ve stanici Loket. Trať je v integr. dopravním systému IDOK.

Přestup na autobus je možný:

V LOKTI ze zastávky cca 100m od nádraží

V LOUČKÁCH ze zastávky 100m od nádraží